53.83439799056113, 22.3589692
+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Technik sterylizacji medycznej

Kierunek o rocznym cyklu kształcenia prowadzony w systemie zaocznym. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w

KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE:

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Po rocznej edukacji absolwenci tego kierunku potrafią:

 • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przygotowywać roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • dobierać środki chemiczne używane w technologiach dekontaminacji,
 • obsługiwać urządzenia myjąco-dezynfekcyjne,
 • kompletować instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych,
 • samodzielnie przeprowadzać proces sterylizacji w urządzeniach stanowiących aktualne wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • określić rodzaj zawodowych zagrożeń mikrobiologicznych i skutecznie im zapobiegać,
 • prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • kalkulować koszty dekontaminacji,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • posługiwać się zawodowym językiem angielskim.

Szkoła zapewnia słuchaczom praktyki zawodowe w centralnych sterylizatorniach szpitalnych, pracowniach mikrobiologii, pracowniach endoskopowych, gabinetach stomatologicznych. Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do wykonywania procesów związanych z dezynfekcją i sterylizacją, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Potencjalne miejsca pracy:

 • centralne sterylizatornie,
 • lokalne sterylizatornie,
 • punkty sterylizacyjne,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • gabinety kontraktowe,
 • sterylizatornie w krajach Unii Europejskiej,
 • własna działalność;