+48 87 610 39 40
medstud@vp.pl

Technik sterylizacji medycznej

Ełcki „Medyk”
kształci słuchaczy
w zawodzie technika sterylizacji medycznej 
od 2015
r.

Kwalifikacja:

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Kształcenie:

 • nauka trwa 1 rok;

 • godziny kształcenia dostosowane są również do osób pracujących;

 • kończąc naukę słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły;

 • po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie słuchacze otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

 

Zapewniamy każdemu słuchaczowi zestaw podręczników o wartości ponad 200 zł:

 1. Nosowska K. – „Podstawy sterylizacji i dezynfekcji”, 
 2. Nowicka M. i in. – „Dekontaminacja wyrobów medycznych :  kompendium”. 
 3. Mizera M. – „Technik sterylizacji medycznej 321104 :  kwalifikacja Wykonywania dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych”. 

i inne publikacje dostępne w bibliotece szkolnej.

Egzamin zawodowy:


Słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin przeprowadzany jest w siedzibie szkoły. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego.

 

Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku, jest jednostką publiczną. Nauka w szkole jest bezpłatna, matura nie jest wymagana i nie ma limitu wiekowego.

Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód oraz dobrze przygotować się do egzaminu i przyszłej pracy.

Dajemy wszystkim możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Nie ma ograniczeń wieku słuchaczy ani egzaminów wstępnych. W szkole panuje przyjazna atmosfera.

Zapewniamy pełną realizację podstawy programowej oraz dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zajęcia prowadzą aktywne zawodowo pielęgniarki i kompetentni nauczyciele.

Dysponujemy profesjonalnymi i dobrze wyposażonymi pracowniami. Kształcenie praktyczne odbywa się już w I semestrze.

Słuchacze naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych materiałów i substancji do ćwiczeń, literatury fachowej.

Zapewniamy bezpłatne praktyki zawodowe.

Gwarantujemy bezpłatną naukę języka angielskiego zawodowego i języka migowego.

Zapewniamy udział w atrakcyjnych szkoleniach kierunkowych.

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

 • centralne sterylizatornie,
 • lokalne sterylizatornie,
 • punkty sterylizacyjne,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • gabinety kontraktowe,
 • sterylizatornie w krajach Unii Europejskiej,
 • własna działalność;

 

Organ prowadzący: 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontakt: 
Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku
os. Konieczki ul. K. Bahrkego 2B, tel. 87 610 39 40